Sensizasla

HAKKINDA

SensizAsla.Net'in Misyonu;

SensizAsLa.Net, Siz seven insanlar, yazdıklarını diğer insanlar ile paylaşsınlar, yorum almanın ya da yazılanlara yorum yapmanın keyfini alsınlar diye açılmış bir Hikaye portalıdır. Yazılanlar eski, yeni, amatör, profesyonel diye ayırım görmez. Yazı yazabilme sanatının, ancak çok okuyarak ve çok yazarak gelişebildiğine inanan SensizAsLa.Net, ilk defa eline kalem alan kişilerin bile yazılarını yayınlamakta hiç bir kusur görmez. Aksine bünyesinde bulunan tüm yazarları, daha iyi yazmaya teşvik etmek amacıyla aktiviteler düzenler. Amaç edebiyatımızı geliştirmek ve yazı yazma sanatını daha iyi icra ederek, yazarlarımızın sesinin daha gür çıkabilmesini sağlamaktır. 

SensizAsLa.net'in Yazarlarına Bakış Açısı;

SensizAsLa.Net tüm üyelerine ve yazarlarına aynı mesafe ile yaklaşır. Hiç bir üyesini dini, dili, ırkı ya da başka herhangi bir özelliğinden dolayı ayırıma tabi tutmaz. Bu nedendir ki, site içerisinde İslamiyet’e, Hristiyanlığa, Museviliğe ve diğer dinlere mensup yazarlar olmakla birlikte, agnostik ve ateist yazarlar da bulunmaktadır. Din konusunun sadece kişinin yüreğinde olan bir olgu olduğuna inanan SensizAsLa.Net her türlü görüş ve düşünceye saygı duyar. Çok çeşitli düşüncelerin oluşturulmasının, insanlığın gelişiminde çok önemli bir rolü olduğunu asla unutmayan sitemiz, yazarlarını özgür bırakır ve konu kısıtlaması yapmaz. SensizAsLa.Net'in bu karma yapısı, her türlü ırktan, dinden ve ülkeden, birbirine saygılı insanların özgürce bir araya gelerek bilgi alışverişi yapmaları ve arkadaşlıklar kurmaları konusunda örnek bir yapıdır.

SensizAsLa.Net'in Yayınlanan Yazılara Bakış Açısı;

Yayınlanan her bir yazıyı, edebiyat tarihimize bir katkı olarak gören SensizAsLa.Net, yazarlarını daha çok yazmaları konusunda teşvik eder. Yayınlanmak üzere gönderilen yazılarda, Türkçe kurallarına dikkat edilmesi çok önemlidir. Bu kıstas çerçevesinde, T.C. Kanunlarına aykırı olmayan, ülke birlik ve bütünlüğüne zarar vermeyecek olan ve site yönetimini hukuksal açıdan zor duruma düşürmeyecek, tüm yazılar hangi tür düşünceye ait olursa olsun yayınlanır. 

SensizAsLa.Net Yönetim Yapısı

SensizAsLa.Net yönetimi; editörler, grafikerler ve yazılımcılar olmak üzere üç gruptan oluşur. Editör grupları, her gün eklenen yazıları kontrol eder, onay verir ya da reddeder. Eklenen tüm yazıların onaylanması, hukuksal kontrolünün yapılması ve gerekiyorsa yazarının uyarılması gibi konular editör grubunun görevleri arasındadır. Grafikerler grubu ise, site üzerinde bulunan tüm grafikleri yapmak ve düzenlemek ile yükümlüdür. Yazılımcılar grubunun görevi, site üzerinde yapılacak her türlü yenilik ve gelişimin kodlamalarını yapmak, gereken bölümlerde tekrar kodların düzenlenmesini sağlamaktır. Tüm bu yönetim grubu üyeleri, mutad toplantıları ile site için gereken kararları alır. Yeni açılacak bölümler, kapatılacak bölümler, düzenlenecek aktiviteler ve diğer her türlü karar yönetim heyeti tarafından alınır ve ilan edilir.

SensizAsLa.Net, kimsenin incinmemesi ya da zor durumda kalmaması açısından tüm yöneticilerinin isimlerini saklı tutar. Yönetimin görevi, sadece sitenin yaşamını devam ettirmesi ve büyümesini sağlamaktır. Yönetime gönderilen her türlü mesaj, öneri ve eleştiri, yönetim tarafından yanıtlanır ve sitenin mesaj panosunda yayınlanır. SensizAsLa.Net'in her üyesi, yöneticiler ile dilediği konuda, dilediği zaman iletişim kurabilir ve yanıtını en kısa zamanda alır.

haberler